השרדות עסקים

נהוג לעקוב אחר אחוז ההישרדות של עסקים ש"נולדו" בשנה מסוימת לאורך השנים הראשונות לפעילותם.
תקופת המעקב הארוכה ביותר לפי נתוני המרשם היא עבור העסקים שנולדו בשנת 2005.

לוח ג. אחוז ההישרדות של העסקים ש"נולדו" בין השנים 2011-2005 לאורך שמונה שנות פעילות

השאלה הנשאלת היא האם זו גזירה שלא ניתן לשנות?
כמו בלידת תינוק, גם בלידת עסק ישנם כמה שלבים.

שלב ראשון – בדיקת התכנות הכוללת בדיקת שוק, מי השחקנים במגרש, מה היקף המכירות הפוטנציאלי בתחום המבוקש, מי המתחרים, מה ההשקעה הכספית הנדרשת, מהו פוטנציאל הרווח העתידי, תוך כמה זמן נחזיר את ההשקעה.

שלב שני – בדיקת מימון האם יש לכם את ההון העצמי להשקעה או שנדרשת הלוואה, מהיכן תילקח ההלוואה, מהם תנאי ההחזר, האם המשפחה תיפגע מהמהלך.

שלב שלישיתכנית עיסקית הכוללת תכנית שיווקית.

שלב רביעי – הצבת יעדים ושאיפות ובדיקה של השגת המטרות  כעבור שנה

דילוג לתוכן