מילון מונחים בעולם הנדל"ן

נדל"ן – נכסי דלא ניידי. הכוונה לנכסים שלא ניתן להזיז, נכסים מחוברים לקרקע

תב"ע – תכנית בניין עיר. הכוונה למסמך חוקי שנועד להסדיר את תכניות
העיר מבחינה נדלני"ת .
 
תמ"א 38 – תכנית מתאר ארצית שנועדה לחזק בנינים מפני רעידות אדמה.

נסח טאבו – מסמך רשמי המציג את פרטי הנכס, הבעלים החוקיים.
בנסח ניתן לראות אם קיימת הערת אזהרה שמונעת אפשרות של מכירת הנכס.

מס רכישה – מס המשולם למדינה בעת רכישת נכס.

מס שבח – מס המחושב כ"רווח" בין מחיר הקניה של הנכס לבין מחיר מכירתו.

היטל השבחה – מס שמשולם לרשות מקומית כאשר נערך שינוי בתב"ע של הרשות וכתוצאה מכך הנכס השתבח ומחירו עלה בשוק.

אדמה פרטית – קרקע ששייכת לבעלים באופן פרטי בניגוד לקרקע ששייכת לגורם ציבורי.

אדמת מנהל מקרקעי ישראל – קרקע ששייכת למדינת ישראל ומוחכרת לאדם פרטי לשם בניית נדל"ן.

לידים – לקוחות פוטנציאליים

בלעדיות – ייצוג יחיד של סוכן למכירת נכס.
 
הסכמה – אישור בעל נכס לתשלום עמלת תיווך למספר סוכנים.

פרזנטציה – פגישה עם בעלים והצגת דרכי השיווק למכירת הנכס שבבעלותם.

תיווך – על פי מילוג שזה מילון עברי עברי יצירת קשר בין שני צדדים או יותר

לביצוע עסקה. כשמדובר על נדל"ן הכוונה ליצירת קשר בין קונה ומוכר

או שוכר ומשכיר ליצירת קשר לעסקת מכר.

CRM  –  Customer Relationship Management

דילוג לתוכן